RĂSPUNS DIN PARTEA LUI DAVID GATES

RĂSPUNS DIN PARTEA LUI DAVID GATES LA COMUNICATUL COMITETULUI UNIUNII ROMÂNE PRIVITOR LA ACTVITATEA LIGHT CHANNEL

 

În primul rând aș dori să mulțumesc Comitetului Uniunii Române pentru dorința de a evita orice confuzie și pentru încercarea de a clarifica relația dintre Light Channel și Biserica AZȘ.

Dorim ca orice clarificare să fie transparentă și să includă doar fapte, nu zvonuri.

O ORGANIZAȚIE MISIONARĂ DE SUSȚINERE

Light Channel România și Light Channel Ungaria (ambele cu sediul în România) sunt organizații de susținere a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, ceea ce înseamna că:
1) Nu își asumă rolul de reprezentanți oficiali ai Bisericii Adventiste.
2) Administratorii Light Channel sunt loiali Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și misiunii sale. Toate materialele care sunt difuzate sunt biblice și sustin convingerile fundamentale AZȘ. Noi căutăm să promovăm și nu să discredităm mesajul advent; ca urmare, mulți oameni sunt conduși anual către biserică.
3) Light Channel România și Ungaria se susțin și funcționează în conformitate cu politicile K05 ale Conferinței Generale referitoare la organizațiile de susținere. Paragraful K05.05.4 prevede că organizațiile misionare de susținere trebuie să menționeze în mod explicit că “sprijină misiunea spirituală a Bisericii, dar că sunt independente și nu sunt controlate sau afiliate legal Bisericii.”
Faptul că Light Channel este independent din punct de vedere legal și nu este controlat de către Biserica, demonstrează armonia totală cu politicile Conferinței Generale. Pentru cei care doresc să citească politicile K05 ale Conferinței Generale, acestea pot fi accesate la urmatoarea adresă: http://www.ted-adventist.org/sites/default/files/%2836%29TEDwp-k-Supporting%20Min.pdf  sau traducerea în limba română din nota de la finalul acestui document.

DIVERGENȚE

Deși este adevărat că au aparut anumite divergențe între mine și unele diviziuni, acest lucru nu este general valabil. Sunt cel puțin cinci diviziuni în care ne desfașurăm activitatea în liniște, existând relativă armonie între GMI și administrația bisericii. Depinde de atitudinea fiecărei diviziuni.
În noiembrie 2012, împreună cu soția, ne-am întâlnit cu administrația Conferinței Generale. Cu acea ocazie ni s-a comunicat că nemulțumirile existente proveneau de la administrațiile Diviziunilor Pacificul de Sud, Inter-Europeana și Trans-Europeana.
Am întrebat dacă există acuzații cum că am îndepartat oamenii din biserică sau că am promovat vreo erezie doctrinară. Răspunsul lor a fost “Nu!”. Principala problemă a fost că noi lucrăm pe teritoriul acestor diviziuni fără permisiunea lor.
Aceste trei diviziuni au manifestat de-a lungul timpului o puternică opoziție împotriva doctrinelor istorice ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și împotriva Spiritului Profetic. Din moment ce noi transmitem aceste doctrine istorice pe teritoriul lor este explicabilă atitudinea de împotrivire a acestora. În general, atât membrii bisericii AZȘ, cât și non-membrii apreciază emisiunile noastre.
În România nu îmi aduc aminte să fi avut vreun conflict cu administrația Bisericii. Păstrez amintiri foarte frumoase și calde despre discuțiile purtate cu liderii Bisericii. Este oare Uniunea Română supusă unor presiuni externe? În general, membrii români ai Bisericii din întreaga lume îl sprijină pe “Unchiul David”, pilotul misionar și lucrarea care se face.

DECLARAȚII DIN TRECUT
În comunicatul Uniunii Române, se afirmă că aș fi declarat că Hope Channel nu ar trebui să existe și că fondurile ar trebui să fie redirecționate către organizația noastră. Nu-mi amintesc să fi avut vreodată astfel de simțăminte sau să fi făcut astfel de afirmații. Aproape toate predicile mele din ultimii 20 de ani pot fi accesate pe Internet. Dacă cineva poate găsi o astfel de declarație care să îmi apartinã ea ar trebui să fie adusă la lumină. În caz contrar, am rugămintea să nu acuzati pe unul dintre frații voștri fără nici o dovadă.
Eu cred că Hope Channel ar trebui să continue să crească și să se extindă. Inamicul lui Dumnezeu are sute de canale. Cu cât exista mai multe canale de televiziune adventiste, cu atât mai bine. Îi încurajez pe toți membrii să-și facă partea pentru a sprijini misiunea Bisericii. Ei ar trebui să înființeze cât de multe canale posibil, peste tot în lume, în orice limbă. Ceea ce fac eu este doar o încercare firavă de a aduce la îndeplinire o mică parte din vasta lucrare pe care Dumnezeu dorește ca poporul Său să o facă. Dacă fiecare își face partea, El își va termina lucrarea.

LUCRÂND ÎMPREUNĂ

Dacă atât Administrația, cât și membrii Bisericii rămân fideli misiunii de a pregăti un popor pentru venirea iminentă a lui Isus, atunci nu ar trebui să existe vreo problemă în a lucra împreunã, ca o singură echipă.
În ceea ce privește scrisoarea din mai 2013, trimisă de Conferința Generală cu privire la persoana mea și GMI, este evident că nemulțumirea principală este legată de faptul că lucrăm fără a cere permisiunea administrațiilor Diviziunilor, dupa cum prevede politica CG K05.05.6 . Ori de câte ori a fost posibil, am încercat să fim în acord cu Administrația locală. Daca însă există ostilitate împotriva mea personal sau împotriva lucrării, tăcerea este de aur.
Oare n-ar trebui să urmăm sfatul lui Isus din Marcu 9:38-40?: “Nu-l opriți … cine nu este împotriva noastră este pentru noi.” Sora E.G. White ne amintește în mod clar că: “Dependența de oameni a fost marea slăbiciune a Bisericii.” Kress Collection, pagina 57. “Nimeni nu trebuie împiedicat să poarte mesajul adevărului prezent în lume. Lãsați lucrătorii să primească instrucțiuni de la Dumnezeu.” SPM, pagina 435.
Apelez la Administrația Bisericii noastre să-L lase pe Dumnezeu să lucreze. Nu cumva Îl tratăm noi pe Isus în același mod în care a fost tratat de liderii din zilele Sale?

Să ne întâlnim și să cautăm împreună modalități de rezolvare a oricărei neînțelegeri. Dacă lovim mingea în aceeași direcție, suntem în aceeași echipă. Dacă lovim mingea în direcții opuse, atunci poate că există două echipe care merg în direcții opuse în interiorul Bisericii. Echipele adverse nu pot fi niciodată în unitate.

Comitetul organizației noastre, Gospel Ministries International (GMI) lucrează foarte bine împreună. Comitetul nostru executiv include patru pastori hirotoniți; de asemenea, include președintele pensionat al OCI (Outpost Centers, Inc), președintele pensionat al Sanatoriului și Spitalului Wildwood, președintele pensionat al Institutului Eden Valley și fondatorul Școlii Laurelbrook. Acești oameni, cu o vastă experiență, au aprobat în unanimitate orientarea și standardul moral adoptat de GMI. Noi toți Îl iubim pe Domnul, iubim Biserica și lucrarea. Dar loialitatea față de misiunea lăsată de Isus este obiectivul nostru principal. Este esențial să rămânem concentrați pe ceea ce este important, și să nu fim distrași de alte lucruri (“The main thing is to keep the main thing, the main thing”).

MISIUNEA

În 2015, la sesiunea Conferinței Generale din San Antonio, președintele și secretarul GC au transmis un mesaj foarte mișcător, încurajând fiecare membru să facă tot ceea ce îi stă în putință, pentru a-și îndeplini partea în terminarea lucrării. Eu spun “Amin”!

Acum, să avem încredere că Duhul Sfânt conduce lucrarea Sa. Să ne rugăm pentru aceasta și să ne încurajăm unii pe alții așa cum ar trebui să facă niște adevărați copii ai lui Dumnezeu.

HRISTOS SA FIE CENTRUL

Să ne ațintim privirea la Isus și să învățăm din modul în care El a lucrat. El a făcut întotdeauna ceea Tatăl Său i-a cerut să facă. El i-a învățat pe ucenicii Săi să asculte mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni; să caute în umilință unitatea cu Dumnezeu și unitatea cu frații.
Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Speranța TV și toată lucrarea ei. Fie ca Dumnezeu să multiplice capacitatea de a reflecta valorile creștine în muzică, în îmbrăcăminte și în puritatea doctrinară. Foarte curând, fiecare dintre noi va da socoteală în fața lui Dumnezeu pentru propria influență. Fie ca atât ceea ce emite Speranța TV, cât și ceea ce emite Light Channel TV să fie întotdeauna liber de ceea ce este lumesc.

Fratele vostru care vă iubește în Hristos,

Unchiul David

 

NOTĂ: Traducere a Politicilor Conferinței Generale

  1. Organizații misionare de susținere

K.05 Criterii pentru definirea organizațiilor misionare de susținere

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea definește ca organizații misionare de susținere, organizațiile care îndeplinesc următoare criterii:

  1. Liderii și reprezentanții organizațiilor misionare de susținere trebuie să fie membri loiali ai Bisericii Adventiste
  2. Pozițiile teologice ale organizațiilormisionare de susținere  și felul în care acestea sunt evidențiate trebuie să fie în armonie cu convingerile fundamentale ale Bisericii Adventiste. Pentru susținerea acestor convingeri, contextul atât al textului biblic, cât și al scrierilor lui Ellen G. White va fi folosit cu fidelitate. Pozițiile teologice care nu au fost abordate în convingerile fundamentale nu vor fi promovate.
  3. Liderii și reprezentanții organizațiilor misionare de susținere trebuie să coopereze cu scopurile și obiectivele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în vorbele, acțiunile și publicațiile lor. Lucrarea lor trebuie să o completeze în mod pozitiv pe cea a bisericii, aceea de a răspândi  Evanghelia.
  4. Organizațiile misionare de susținereși personalul aferent trebuie să expună clar și explicit în documentele lor juridice și în relațiile cu terțe părți că susțin misiunea spirituală a Bisericii, dar că sunt organzații misionare de susținere independente și nu sunt controlate sau legal afiliate Bisericii.
  5. Organizațiile misionare de susținerenu vor accepta zecime din partea membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, ci își vor încuraja susținătorii să fie credincioși în oferirea zecimii și darurilor cuvenite folosind căile autorizate de Biserica Adventistă.
  6. Organizațiile misionare de susținerecare furnizează servicii în afara teritoriului propriei diviziuni trebuie să se consulte cu administrația diviziunii în cauză și să primească aprobare în ceea ce privește natura, amploarea și durata serviciilor furnizate în diviziunea în cauză.