Sabat în familie

Sabat cu binecuvântări

Sabatul a fost făcut pentru om.