Sabat binecuvântat tuturor!

Sabatul este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziţia oamenilor. După o săptămână în care alergăm toţi care încotro pentru a ne câştiga pâinea cea de toate zilele, avem nevoie de odihnă şi de pace pentru suflet. Şi Dumnezeu, în măreţia Sa, a ştiut acest lucru şi a pus o zi specială deoparte pentru noi. Marcu 2:27 spune: ” “Apoi le-a zis: “Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.”” Deci Sabatul a fost creat pentru noi şi nu invers. Practic, Dumnezeu ne-a făcut cadou o zi pentru ca noi să nu uităm că Dumnezeu este Creatorul nostru şi că el este Domnul nostru! (Ezechiel 20:20: ““Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!””).

Geneza 2:1-2 ne spune cum a apărut Sabatul : ““Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.”, iar Exodul 20:8-10 ne dă indicaţii despre cum să păzim Sabatul: ““Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.””

Să ne bucurăm alături de familie şi de prietenii noştri de Sabat şi de Creatorul nostru şi al Sabatului! Să îi aducem slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile minunate pe care le-a făcut pentru noi!

Sabat plin de binecuvântări tuturor şi mângâiere de sus celor care trec prin momente grele din viaţa lor!

Echipa Light Channel